חדש!!! יצא לאור

אהבת ישראל

חדש יצא לאור קריאת שמע להפצה חינם

רשימת מ

3 שעות אחרונות

מסר חשוב מהגה"צ הרב דב הכהן קוק שליט"א

חדשות בחגוי הסלע

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

בעקבות בקשה של מורנו ורבנו הגה"צ הרב דב הכהן קוק שליט"א

ארגון "בחגוי הסלע" יוצא במבצע ארצי חסר תקדים של חלוקה חינם

של קריאת שמע בפורמט כיס מעוצב להפליא ומיוחד במינו

להזמנות:

052-7151890

050-4113653

כדאי להזדרז!!! המבצע עד גמר המלאי או עד ביאת משיח צדקנו!!!

דרושים לארגון בחגוי הסלע

גרפיקאים, עורכי וידאו ,עורכי סאונד ,ומפיצי שטח ווואטסאפ

לפרטים:

052-7151890

050-4113653